VĂN BẢN TÀI LIỆU MỚI

Tăng cường xúc tiến đầu tư xây dựng cơ sở giết mổ gia súc, gia cầm, đảm bảo vệ sinh thú y, an toàn thực phẩm

Ngày 15/12/2016, Lãnh đạo Sở Nông nghiệp và PTNT cùng với các phòng, đơn vị chuyên môn và các doanh nghiệp, cơ sở chăn nuôi lớn trên địa bàn tỉnh Phú Thọ tổ chức buổi làm việc với lãnh đạo Chi cục Thú y thành phố Hà Nội và Chi cục Thú y tỉnh Vĩnh Phúc về việc tổ chức xây dưng và quản lý các cơ sở giết mổ tập trung....

Kết quả tiêm phòng vắc xin cho đàn vật nuôi đợt II năm 2016 tại TP Việt Trì

Thực hiện kế hoạch tiêm phòng vắc xin cho đàn vật nuôi đợt II/2016 của UBND tỉnh Phú Thọ, UBND thành phố Việt Trì đã xây dựng Kế hoạch triển khai cụ thể đến từng xã, phường, thị trấn và ban hành Quyết định số 7909/QĐ-UBND ngày 10/10/2016 ...