Phát hiện sớm và phòng trừ kịp thời châu chấu tre lưng vàng

Trong những năm gần đây, sau những trận mưa rào trong tháng 4, châu chấu tre lưng vàng lại xuất hiện gây hại tại một số huyện trên địa bàn tỉnh Phú Thọ...