Kết quả mô hình diệt chuột tập trung tại xã Thanh Xá, huyện Thanh Ba

Xã Thanh Xá thuộc tiểu vùng 2 của huyện Thanh Ba, có diện tích gieo cấy lúa 117 ha, đồng ruộng chủ yếu là nhỏ lẻ đan xen với gò đồi và khu dân cư. ...

Dự báo thời tiết

22 oC
Nhiều mây, không mưa
Lặng gió