Tăng cường xúc tiến đầu tư xây dựng cơ sở giết mổ gia súc, gia cầm, đảm bảo vệ sinh thú y, an toàn thực phẩm

Ngày 15/12/2016, Lãnh đạo Sở Nông nghiệp và PTNT cùng với các phòng, đơn vị chuyên môn và các doanh nghiệp, cơ sở chăn nuôi lớn trên địa bàn tỉnh Phú Thọ tổ chức buổi làm việc với lãnh đạo Chi cục Thú y thành phố Hà Nội và Chi cục Thú y tỉnh Vĩnh Phúc về việc tổ chức xây dưng và quản lý các cơ sở giết mổ tập trung....

Kế hoạch sản xuất, cung ứng giống tại trại sản xuất, cung ứng giống tại trại sản xuất

Để đáp ứng nhu cầu con giống chất lượng/giống có giá trị trên địa bàn tỉnh Phú Thọ, ngay từ đầu tháng 1 năm 2017, Trại sản xuất giống cấp I - Chi cục Thủy sản tỉnh Phú Thọ đã chủ động cho đẻ trên 1 triệu cá Chép lai bột và ương nuôi lên cá giống tiêu chuẩn...